Абонамент за научнометодическо списание "Спорт и наука"