Абонамент за научнометодическо списание "Спорт и наука"
Изх.№ 272 / 21. 01.2021г.
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ НА СПИСАНИЕ „СПОРТ И НАУКА“
ДО
АБОНАТИТЕ И АВТОРИТЕ НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЕ „СПОРТ И НАУКА“

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ И КОЛЕГИ,

Редакционната колегия и Редакционния съвет на списание „Спорт и наука“ Ви съобщават, че абонаментната кампания за изданията на списанието през 2021 година е открита.

Благодарение на усилията на Българския съюз за физическа култура и спорт, Национална спортна академия „В.Левски“, Фондация „Български спорт“ и Югозападен Университет „Неофит Рилски“, както и на абонатите на списанието, то ще продължи да се издава през 2021 година.

Запазва се таксата за годишния абонамент в размер на 30 лева.

За абонати на списанието, научни публикации се приемат за отпечатване без такса за една публикация. За всяка следваща, таксата ще бъде в размер на 50 лв., без ограничения за броя на публикуваните материали.

За не абонати на списанието таксата е 80 лева за публикация утвърдена за отпечатване от Редакционната колегия.

Абонаментът за 2021 година се извършва индивидуално или групово само по банков път в удобен за абонатите банков клон в страната с банков превод по сметката на списание „Спорт и наука“. Абонаментът може да бъде извършен и чрез клоновата мрежа на агенция „Доби прес“ в цялата страна. При необходимост от издаване на фактури и връзка с редакцията може да ползвате следните имейл адреси: bsfs1958@abv.bg или jsportscience@gmail.com , както и в офиса на списанието – кабинет 234 в Национална спортна академия “Васил Левски” (Студентски град).

Данните за директен банков превод по сметката на списание „Спорт и наука“ са следните:

Български съюз за физическа култура и спорт – списание „Спорт и наука“ София, ПК1040, бул. Васил Левски“№75 Банка ДСК

IBAN: BG61STSA93000014869092
BIC:STSABGSF

Основание за превода: абонамент за сп.“Спорт и наука“ 2021 год. и имената на абонатите / абоната.

Председател на ред.колегия:
Проф.Светослав Иванов (п)