РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Председател:
Светослав Иванов

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Пламен Матеев – главен редактор;
Пенчо Гешев; Борислав Юруков;
Татяна Янчева;
Стефан Капралов;
Николай Изов;
Росица Райкова;
Апостол Славчев;
Стоян Андонов;
Цветан Желязков;
Цено Ценов;
Олег Матицин (Русия);
Владимир Платонов (Украйна);
Ратко Станкович (Сърбия);
Душко Биелица (Черна Гора);
Златко Темелковски (Северна Македония);
Стефан Костянев;
Надежда Йорданова;
Пламен Кинов;
Кирил Андонов;
Свилен Нейков;
Красимир Петков;
Иван Мазнев;
Бисер Цолов;
Каролина Георгиева;
Албена Александрова;
Цанко Цанков;
Людмил Петров.

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Вихрен Бачев – председател;
Даниела Дашева;
Огнян Миладинов;
Бонка Димитрова;
Татяна Дзимбова;
Диана Димитрова;
Даниела Любенова;
Бистра Димитрова;
Любомир Младенов;
Иван Славчев;
Николай Марин;
Димитър Михайлов;
Любомир Петров;
Катерина Стамболиева;
Незабравка Генчева;
Тодор Маринов;
Мария Гатева;
Здравко Тарълов;
Стоян Танев;
Здравко Стефанов;
Симеон Йорданов;
Иван Йотов;
Йордан Иванов.
Редактор - Силвия Бакалова
Технически директор Данчо Митев