ТЪРСЕНЕ
Година: Анотация:  
Брой:    
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ Спортно майсторство Клечков, П. – Сравнителен анализ и оценка на признаците на спортната подготвеност на 15–16-годишни национални състезатели по баскетбол Илиев, И. – Височинна подготовка за повишаване на общото кондиционно ниво при състезатели по борба (18–26-годишни) Трибуна на треньора Сергиев, Г., Петров, В., Янев, И., Куртев, З., Митев, Д., Тасев, Г. – Влияние на бърнаута върху удовлетвореността от професионалната дейност на треньори по спортна гимнастика Цекова, С. – Сравнителен анализ на технико-тактическите действия на вратаря на ФК НСА в две срещи от Шампионска лига – жени Андонов, Х. – Сравнителен анализ на самооценката на спортни специалисти от България, Италия, Полша и Гърция Физиология и спортна медицина Димитрова, А., Мазнев, И., Изов, Н. – Системни нарушения и коморбидност при хронична обструктивна белодробна болест – обзорна статия Мазнев, И. – Вродените аномалии на коронарните артерии – една от честите причини за внезапна сърдечна смърт при спортисти Иванова, И. – Влияние на физическата активност върху емоционалното пренапрежение при пациентки с множествена склероза Николов, Д., Димитрова, Е. – Методика на кинезитерапия при пациенти със сколиоза в млада и средна възраст Мазнев, И. – Аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия – същност и поведение при спортисти Любенова, Д., Мазнев, И., Изов, Н. – Основни стратегии за неврорехабилитация на горен крайник след прекаран мозъчен инсулт – обзорна статия Физическо възпитание на учащи Касабова, Л. – Ефектът от специализираната подготовка върху скоростно-силовите и технико -тактическите качества на студентки-баскетболистки Йорданов, К. – Моделни характеристики на физическото развитие и специфичната работоспособност на студенти-волейболисти Томова, Д. – Олимпизмът и олимпийско образование Христакиева, Т. – Интерактивни техники в преподаването на спортна терминология на английски език Калайкова, В. – Модел на програма за самостоятелна силова подготовка в условията на спортно училище чрез електронен самоучител Спорт за всички Нанчева, Д. – Въздействие на заниманията с фиткървс за преодоляване на стреса в ежедневието и повишаване на самочувствието Из чуждия опит Котев, Н., Иванов, Н. – Особености при организирането на атаката на бразилския национален отбор по волейбол Демирджи, Е. – Изследване на ефектите на обучение по ски върху развитието на някои двигателни качества при деца на възраст 2-6 години Радзиевский, В. – Определение состояния физической работоспособности студентов будущих врачей на занятиях по физическому воспитанию Даглъоглу, Т. – Изследване на съотношението работа-почивка сред турски работещи мъже Нови книги
АНОТАЦИЯ
Evaluation of time distribution in terms of work-recreation amongst working men Taner Dagluglu In Turkey 50% of the population is working. 70% of them are men who work in highly stressful environment and prolonged in comparison with the average working time in Europe. According to some researches cited in the article, work and working environment are the main reasons for distress causing a serious harmful effect on human health. The present article aims the evaluation of time distribution in terms of work-recreation in order to be evaluated the health risks for Turkish working men. The results from the study show that the recreation time is relatively low especially in terms of active recreation. This is an alarming fact which requires further active measures to be taken.