ТЪРСЕНЕ
Година: Анотация:  
Брой:    
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ Митев, Л. – Слово, посветено на 75- годишнината на НСА пред тържественото Общо събрание на Академията – 30 ноември 2017 г. Дашева, Д. – „Конкурентоспособност” на българския елитен спорт (Втора част) Трибуна на треньора Вълев, Ю. – Сътрудничество между ездача и коня в учебно- тренировъчния процес Крумов, Й. – Мотивацията, като практико-теоретичен проблем в хокея на лед Стоянов, Х., Маринова, Т. – Усъвършенстване на тактическите умения на бягане в дисциплината 400 м при мъжете в зала Христов, Х. – Основни етапи при подготовката на сумисти Гълева, Е. – Аеробните възможности на състезателки по ски бягане през подготвителния период Физиология и спортна медицина Ванлян, Г. – Честота на разпространение на хранителни нарушения при спортуващи жени Григорова-Петрова, К. – Изследване и оценка на моторното възстановяване при пациенти със слединсултни състояния Илинова, Б. – Сексуална активност и бойни спортове Цимплис, П. Попов, Н. – Кинезитерапевтичен подход за начално възстановяване на функцията на динамичните лумбални стабилизатори Христова, М. – Оценка на физическо развитие на учениците с увреден слух в начална училищна възраст Физическо възпитание на учащите Костадинов, Р. – Влияние на игровата методика в обучението върху развитието на двигателните качества на студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски” Славова, В. – Дизайн на смесен курс за обучение по френски език Георгиев, Ж. – Изследване на антропометричните показатели на студенти от Лесотехническия университет след приложен модел за развиване на физическа дееспособност Ковачка, В. – Усъвършенстване вътрешната структура на тренировъчния процес при студенти волейболисти Борисов, Л. – Проучване на отношението на учениците от гимназиалния етап към занимания с физическо възпитание и спорт В помощ на практиката Карабиберов, Ю. – Превантивно-стабилизиращите упражнения в кондиционната подготовка на спортиста Из чуждия опит Marković, К., Marković, S. – Uticaj programa fizičkog vaspitanja na razvoj motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola Mousa, А. – The compatibility Neuromuscular (the hand &eye and feet & eye) and its Relationship to Long passes and Throw side Skills in Soccer Годишно съдържание за 2017 г.
АНОТАЦИЯ
The compatibility Neuromuscular (the hand &eye and feet & eye ) and its Relationship to Long passes and Throw side Skills in Soccer Sarmad Ahmed Mousa The purpose of the study is to examine the relationship among the compatibility neuromuscular ( the hand &eye , feet &eye ) and its relationship to long passes and throw – side skills in soccer, which have undergone compatibility testing neuromuscular and experiential long passes and throw – side skills by the results of the tests . the subjects of the study were ( 60) students stage (V) college of Physical Education and Sports science – Tikrit University . The researcher used the descriptive nature of the search for suitability using statistical methods. The researcher found that the neuromuscular test compatibility between eye and feet may be achieved in a test long passes and throw side football when compared to the results of the test.