60 години научнометодическо списание "Спорт и наука"
Библиография 1956 - 2016 г.

Библиографията включва над 10 500 публикации, намерили място на страниците на списанието за 60-годишния период от 1956 до 2016 г. включително. Материалите са подредени по рубрики, а в съответните рубрики по години и по азбучен ред на авторите им. В приложенията и извънредните издания на списанията статиите не следват азбучния ред на авторите си, а програмите на съответните форуми – конференции, срещи, юбилеи и др. Годишните течения на списанието от 1956 г. са на разположение на читателите в библиотеката на Националната спортна академия, редакцията на списанието, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и библиотеките на по-големите областни градове.

Може да свалите библиографията от тук